Garantie

Welke garantie heeft een consument op een tweedehandsvoertuig, aangekocht bij een professionele verkoper?

Sinds 1 januari 2005 genieten consumenten van een jaar garantie op het gebrek aan overeenstemming voor tweedehandsvoertuigen gekocht bij professionele verkopers. Bij Marco Motors koopt u altijd tweedehandswagens met garantie. 

Wanneer is deze nieuwe wettelijke garantie van toepassing?

Deze garantie geldt voor alle tweedehandsvoertuigen verkocht door een professional:

 • aan een consument die voor privédoeleinden handelt
 • ongeacht het type voertuig dat verkocht wordt (motor, wagen, auto voor dubbel gebruik, minibus, bestelwagen, vrachtwagen, …).

Professionele verkoper: elke natuurlijke of rechtspersoon die een goed verkoopt in het kader van een commerciële of beroepsactiviteit.

Consument: elke natuurlijke persoon die een aankoop doet die niet kadert in een commerciële of beroepsactiviteit.

Een zelfstandige, titularis van een vrij beroep of een rechtspersoon (nv, bvba, vzw, …) die het voertuig zal gebruiken in het kader van zijn beroepsactiviteit, kan dus niet van de garantie genieten.

Bekijk ons aanbod

Wat wordt gedekt door de wettelijke garantie?

De verkoper garandeert dat het voertuig geleverd wordt in overeenstemming met de door de koper doorgegeven bestelling en dat het bedrijfsklaar is.

De koper verwacht dus een tweedehandsvoertuig:

 1. Met de eigenschappen beschreven door de verkoper in het contract, in de advertentie of op het internet.
 2. Met de kwaliteiten en het prestatieniveau normaal voor een voertuig van die leeftijd, kilometerstand en prijs.
 3. In overeenstemming met het specifieke gebruik waarvoor de koper het voertuig koopt.
 4. Geschikt voor alles waarvoor voertuigen van hetzelfde type meestal gebruikt worden.

De koper kan de garantie niet inroepen als het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik van het voertuig, aan nalatigheid of een slecht onderhoud.

Een tweedehandsvoertuig heeft niet dezelfde eigenschappen als een nieuw voertuig. Op het moment van de verkoop zullen er dus meer of minder opvallende sporen van slijtage aan de onderdelen en stukken te zien zijn, afhankelijk van het gebruik door één of meerdere eigenaars.

De wettelijke garantie mag niet beschouwd worden als een ‘omniumverzekering’. De garantie dekt de normale slijtage van de voertuigen niet, noch de onderdelen en stukken die redelijkerwijs zouden moeten worden vervangen in het jaar van de aankoop, bijvoorbeeld op basis van de informatie die de verkoper gegeven heeft.

Hoe lang duurt de garantie?

De garantie bestaat uit 2 periodes, begint op de dag dat het voertuig geleverd wordt en duurt 1 jaar:

In de eerste 6 maanden
De wet beschouwt een gebrek aan overeenstemming dat opgemerkt wordt tijdens deze periode als bestaand op het moment van de levering. Behoudens tegenbewijs, zal de verkoper ervoor moeten zorgen dat het voertuig conform is.

Na de eerste 6 maanden
Als de koper een gebrek aan overeenstemming vaststelt langer dan zes maanden na de levering, moet hij bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van de levering. Pas dan zal de verkoper het gebrek verhelpen.

Hieronder verstaan we een redelijk evenwicht tussen de oplossing en de kenmerken van het voertuig (leeftijd, kilometerstand, …). Het voertuig terug ‘conform’ maken is niet gelijk aan het vernieuwen.

De garantie bestaat alleen tussen de verkoper en de koper. Ze kan niet overgedragen worden aan een nieuwe koper als het voertuig doorverkocht wordt.

Hoe wordt de garantie toegepast?

 • Zodra de koper een gebrek vaststelt, moet hij de verkoper hiervan zo snel mogelijk schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, op de hoogte brengen. Als dat langer dan zes maanden na de levering gebeurt, moet hij bewijzen dat het gebrek bestond op het moment van de levering.
 • Als er sprake is van een geval van non-conformiteit, moet de verkoper het voertuig in de staat herstellen waarin het moest of zou moeten worden geleverd. De consument heeft dus het recht om de reparatie ervan te eisen.
 • Een schadevergoeding (zelfs vervanging van het voertuig) is mogelijk als de reparatie van het voertuig technisch onmogelijk is of als de kosten niet in verhouding staan tot de waarde van het voertuig of het gebrek in kwestie.
 • De reparatie mag gebeuren met nieuwe of tweedehandsonderdelen. Er kan een tussenkomst van de koper in de reparatiekosten worden overwogen als er met nieuwe onderdelen gewerkt wordt.
 • De tussenkomsten onder garantie moeten worden uitgevoerd in de werkplaats van de verkoper of in één van zijn erkende werkplaatsen. De koper kan, mits het voorafgaande akkoord van de verkoper, de reparaties laten uitvoeren in een andere werkplaats.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt U terecht op www.zichtopuwautogarantie.be

Lees meer