Waarom het aanrijdingsformulier downloaden?

In geval van autoschade of een ongeluk moet altijd het Europees schadeformulier worden ingevuld. Dit krijgt u opgestuurd door uw autoverzekeringsmaatschappij. Bent u het kwijt of heeft u het formulier reeds gebruikt, dan kunt u hier een nieuw aanrijdingsformulier aanvragen. Het invullen van het aanrijdingsformulier zorgt ervoor dat u de opgelopen schade kunt verhalen op de verzekeringsmaatschappij. Ook als de politie aanwezig is en een proces-verbaal opmaakt, vult u zelf alsnog het digitaal aanrijdingsformulier in.

Hoe invullen van het aanrijdingsformulier?

Direct na het oplopen van autoschade vult u de voorkant van het schadeformulier in. De achterkant kunt u later in alle rust thuis invullen. Op de voorkant vult u de datum, tijd en plaats in. Dan kijkt u of er getuigen zijn en noteert u hun contactgegevens. Bepaal dan wie van de bestuurders auto A en auto B is en vul de correcte gegevens in. Tot slot tekent u een situatieschets en ondertekent u beiden het formulier.

Europees schadeformulier downloaden

Download hier het Europees aanrijdingsformulier in pdf. U kunt het formulier naar uw computer downloaden en daarna heel gemakkelijk zelf uitprinten. Bewaar het in het handschoenenkastje van uw wagen, en u hebt het altijd bij de hand. Zo kunt u het schade aanrijdingsformulier direct na een eventueel ongeval invullen, wat een snelle en correcte afhandeling van het verzekeringsdossier ten goede komt.